Journal

การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาผลไม้แผ่นผสมบ๊วยและผลไม้บางชนิด
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
37
2 (พิเศษ)
301-304
มีนาคม - เมษายน 2006
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009