โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 8 0 0
2021 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเส้นใยคอลลาเจนในบริเวณสโตรมาล้อมรอบฟอลลิเคิลกับชนิดฟอลลิเคิลในรังไข่ของสุนัขและแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2019 สัณฐานวิทยาระบบสืบพันธุ์ของงูเขียวพระอินทร์เพศผู้และเพศเมีย (Chrysopelea ornata Shaw, 1802) ในจังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การศึกษาเปรียบเทียบความเสียหายของวิลไลในลูกสุกรที่ติดเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรที่อายุแตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ จำนวน การกระจายตัว และไกลโคคอนจูเกตของตุ่มรับรสที่บริเวณผิวหนังรอบปากและภายในช่องปากของปลาบึกวัยอ่อนเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการกิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การศึกษาช่วงเวลาวางไข่ต่อการเจริญของตัวอ่อน การกำหนดเพศและการเจริญของอวัยวะเพศของตัวอ่อนของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2015 ผลของ Insulin-like growth factor 1 ต่อการเจริญของกล้ามเนื้อในพีตัสสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทฮูเว่ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0