การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้จากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกิร์ต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018