การพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดอนุมูลอิสระออกซิเจนในดิน