เมมเบรนเชิงประกอบจากไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบเงินนาโนสำหรับย่อยสลายสาร กำจัดแมลงคาร์บาริลในน้ำ