การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบเงินนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มและเมมเบรน

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2023 exPenkawin Chongmahawinyu, exSaranporn Suwanno, exRattiya Kunkom, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Barium Titanate on Properties and Degradation of Polylactic Acid", The 6th International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA 2023) , 6 - 9 ธันวาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย