นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสำหรับการใช้ประโยชน์ของเสียชีวมวลทางการเกษตร อย่างยั่งยืนโดยการประกอบอุปกรณ์การผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนที่สังเคราะห์จากกากอ้อยเป็นขั้วไฟฟ้า