นวัตกรรมการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตประสิทธิภาพสูงโดยใช้วัสดุคาร์บอนคอมโพสิตระหว่าง MnO2 และวัสดุคาร์บอนรูพรุนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนซึ่งสังเคราะห์จากกากอ้อยเหลือทิ้งเป็นขั้วคาร์บอนแอโนด