อิทธิพลของการประยุกต์ใช้พรีไบโอติกส์จากสารสกัดผำต่อการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน