การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics)

Publish Year International Journal 2
2024 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exVaranya Lueangaramkul, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Antiviral mechanisms of sorafenib against foot-and-mouth disease virus via c-RAF and AKT/PI3K pathways", Veterinary Research Communications, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 329-343
2023 exชนิษฐา ไตรรัตน์ภิบาล, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, inนางสาวนันทวรรณ เพชรรัตน์, exอชิรญา พันธนาม, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, "First study on in vitro antiviral and virucidal effects of flavonoids against feline infectious peritonitis virus at the early stage of infection", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 618-630
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "ANTIVIRAL INHIBITORS TARGETING 3C PROTEASE OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS", 38th World Veterinary Association Congress (WVAC2023) , 26 - 29 เมษายน 2023, ไทเป ไต้หวัน