การศึกษาการยอมรับของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างและผู้บริโภคต่อการใช้ถ่านคุณภาพสูงในการปิ้งย่างอาหาร