การศึกษาสมบัติความแข็ง การต้านทานการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ ของชั้นเคลือบฟิล์มบางโปร่งใสวัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์แบบอสัณฐานบนเหล็กกล้าไร้สนิม สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนแบบโฟโตแคโทดิก