การเพิ่มเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูทีเนียม – ทองแดงเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชันของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์