การพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส้มตำแห้งเยือกแข็งพอดีคำสู่ภาคอุตสาหกรรม และการต่อยอดเชิงพาณิชย์