การผลิตสารให้กลิ่นมะกรูดในรูปผงโดยกระบวนการอินคลูชันคอมเพล็กซ์และการประยุกต์ใช้ในแบบจำลองอาหาร