การศึกษากลไกการเปลี่ยนสารชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ

Publish Year International Journal 1
2017 inนายทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuthathip Chorkate, inดร.ธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhornphimon Maitarad, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined Computational and Experimental Studies of Trans- and Cis-Isomers of Potassium Diaquabis(Oxalato)Chromate (III)", Key Engineering Materials, ปีที่ 757, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 103-107
Publish Year International Conference 2
2016 exSaowalak Phikulthai, inดร.ธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The adsorption of carbon dioxide and methane on Ni-Porphyrin: A DFT Study", Pure and applied chemistry international conference 2016 (PACCON 2016), 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ
2016 exWorawaran Thongnuam, inดร.ธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The reaction mechanism of hydrogen peroxide formation over Au/TiO2 catalysts: A DFT Study", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016), 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ