คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ActinomyceteActinomycetesadsorptionallergenantibacterial activityAntimicrobial activityantioxidantAraceaeasparagusAttitudebacillusBacillus thuringiensisBenzoxazinebest proximity pointbiodiversityBiosorptionBroad miteCaddisfliesChilichitosanCohen’s kappacompositeData MiningDegradationdye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharideFixed pointGenre analysisgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeIrradiationLeadMeasuring agreementMechanical Propertiesmethane emissionMicrosorummorphologymotivationnanoparticlesNatural RubberOptical propertiesphotocatalystPhotocatalyticPhytochemicalsPolybenzoxazinePolyphagotarsonemus latusprecipitationProbioticqualityriceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisSystemic Functional LinguisticsThai learnersTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนการวัดความเห็นพ้องต้องกันข้าวความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพน้ำแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ซิงก์ออกไซด์ตะกั่วตัวสถิติโคเฮนแคปปาถั่วลิสงป่นทัศนคตินโยบายสาธารณะน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียโปรไบโอติกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาพืชวงศ์บุกบอนภาษาไทยแมลงน้ำไมโครเวฟสารต้านอนุมูลอิสระเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิเอทานอล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

E-Mail: faasuds@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-1105

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

E-Mail: faaspps@ku.ac.th

Tel.: 034281105 ต่อ 7682

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: faasjit@ku.ac.th

Tel.: 034281105-6

นางสาว อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: faasare@ku.ac.th

Tel.: 034351895

ดร. จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: faascsm@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-1105

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 186 คน (รองศาสตราจารย์ 22 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 90 คน, อาจารย์ 74 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 808 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 751 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 222 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 359 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 235 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 160 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2401 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1367 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1034 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 30 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 10 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 54 เรื่อง (Unknown 54 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 380 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 320 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 41 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 125 รางวัล (เกียรติบัตร 55 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 36 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)