คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

actinomyceteactinomycetesallergenAntimicrobial activityantioxidantasparagusAttitudeBacillus thuringiensisBenzoxazinebest proximity pointBiodiversitybiosorptionBroad miteCaddisflieschitosanCohen’s kappaDegradationDFTDye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharideFixed pointGenre analysisgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeirradiationleadmeasuring agreementMechanical PropertiesMicrosorumMorphologymotivationnanoparticlesPhytochemicalsPolybenzoxazinePolyphagotarsonemus latusprecipitationProbioticqualityriceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisSystemic Functional LinguisticsThai LearnersTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเรียนการสอนการวัดความเห็นพ้องต้องกันของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ตะกั่วตัวสถิติโคเฮนแคปปาถั่วลิสงป่นทัศนคตินโยบายสาธารณะน้ำตาลนิสิตปริญญาตรีแบคทีเรียโปรไบโอติกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผักตบชวาพืชวงศ์บุกบอนภาษาไทยภาษาอังกฤษมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟศักยภาพสารก่อภูมิแพ้สารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารสกัดจากพืชสิ่งแวดล้อมเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิเอทานอล

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร(รักษาการแทน)

E-Mail: faasscm@ku.ac.th

Tel.:

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน)

E-Mail: faasjit@ku.ac.th

Tel.: 034281105-6Resource

นักวิจัยทั้งหมด 202 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 62 คน, อาจารย์ 121 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 137 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 735 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 700 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 188 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 350 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 233 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 157 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2177 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1138 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1039 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 350 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 293 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 39 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 96 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 20 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)