กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากภาพถ่ายที่มีเมฆปกคลุมบางส่วน