การศึกษาสูตรสารห่อหุ้มที่เหมาะสมโดยการใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของโปรไบโอติกจากการทำแห้งแบบพ่นฝอย