การศึกษาการกำจัดสปอร์ของคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์และสปอร์ตัวแทนของคลอสตริเดียมโบทูลินัมในผลิตภัณฑ์หมูยอด้วยฟอสเฟตในสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ