การเพิ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยกรดแอล-แอสคอร์บิก