ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม