การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม บนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์

Publish Year International Journal 3
2015 exKalyoncu, Sule, exDuzenli, Derya, exOnal, Isik, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNoon, Daniel, exSenkan, Selim, exSay, Zafer, exVovk, Evgeny I., exOzensoy, Emrah, "NaCl-Promoted CuO-RuO2/SiO2 Catalysts for Propylene Epoxidation with O-2 at Atmospheric Pressures: A Combinatorial Micro-reactor Study", CATALYSIS LETTERS, ปีที่ 145, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 596-605
2011 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exMichael Kahn, exSelim Senkan, "New catalytic materials for the direct epoxidation of propylene by molecular oxygen", ChemCatChem, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 174-179
2011 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Effects of co-feeding chlorinated hydrocarbons in the direct epoxidation of propylene by molecular oxygen", ChemCatChem, ปีที่ 3, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1751-1754
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exMichael Kahn, exSelim Senkan, "New catalytic materials for the direct epoxidation of propylene by molecular oxygen", 2010 AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings, 7 - 12 พฤศจิกายน 2010, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2015 exพสชนันท์ ผลอินทร์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา RuO2-CuO-NaCl/SiO2 สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชันเป็นโพรพิลีนออกไซด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 6
2013 exYoshihiko OHISHI, exFumisato Goto, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 2013
2013 ex Yoshihiko Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2013
2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012