การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทีเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์

Publish Year International Journal 1
2013 exDaniel Noon, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Oxidative Coupling of Methane by Nanofiber Catalysts", ChemCatChem, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 146-149