การออกแบบระบบควบคุมอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการปรับค่าพีเอชที่ใช้สายไตเตรทหลายความเข้มข้น

Publish Year International Journal 2
2014 exSrihawan, T., inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Coupled control between pH and level of a process with multititrated concentrations by input/state linearization", Control & Automation (ICCA), 11th IEEE International Conference on , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 1031-1036
2014 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSukkarnkha, P., "Control of uncertain input-delay systems by using input/output linearization with a two-degree-of-freedom scheme", Control & Automation (ICCA), 11th IEEE International Conference on, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 473-478
Publish Year International Conference 4
2014 exนายธนา ศรีหะวรรณ์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Coupled Control between pH and Level of a Process with Multititrated Concentrations by Input/State Linearization", The 11th IEEE International Conference on Control & Automation (IEEE ICCA 2014), 18 - 20 มิถุนายน 2014, Taichung ไต้หวัน
2014 exSupaphorn Palitsakun, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeerawat Pienousa, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "CO2 Capture using Seawater: Application for Offshore Gas Production", TOCAT7 Kyoto2014, 1 - 6 มิถุนายน 2014, เกียวโต ญี่ปุ่น
2014 exPichak Tanakunmas, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Analytical Model Predictive Control of Distillation Column using NARX model and Physical Operating Constraints", The 4th TIChE International Conference 2014, 18 - 19 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exKittayot Juyteiy, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of a Bubble Column Reactor for Carbon Dioxide Capture Process by Input/output Linearization", The 4th TIChE International Conference 2014, 18 - 19 ธันวาคม 2014
Publish Year National Conference 1
2020 exSirikarn Ungsriwong, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Coupled pH and liquid level control in a wastewater treatment process with feed uncertainties using an identified pH model-based approach", the 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2020), 1 - 2 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย