เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWantha, Channarong, "Oscillating Heat Transfer Correlations for Spiral-Coil Thermoacoustic Heat Exchangers", JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING APPLICATIONS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015
2013 exWantha, C., inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental investigation of the effects of driver housing and resonance tube on the temperature difference across a thermoacoustic stack", Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 887-896
Publish Year International Conference 1
2017 exนันทพงษ์ พงษ์พิรยะเดชะ, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AN EXPERIMENT INVESTIGATION ON AN SCROLL COMPRESSOR CONVERSION INTO AN EXPANDER", The 10th AUN/SEED-NET Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE2017), 9 - 11 พฤศจิกายน 2017, สหภาพพม่า