Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2536
  • M.S. (Mechanical Engineering), The George Washington University, United States of America, 2539
  • Ph.D. (Civil Engineering), University of Colorado at Boulder, United States of America, 2543

  Expertise Cloud

  Baseline energy consumptionenergy conservationEnergy performance indexEnergy utilizationenergy utilization indexEnergyPlusEngine TuningEnvironmental FriendlyFluid Flow in PipeFood IndustryfrequencyFuel Cell SystemGood Distribution PracticesGood Storage Practiceshinge mechanismhospital buildingHumidifierhvac / refrigeration systemIndustry sectorsisentropic efficiencyJuice extractionLiquefied Petroleum Gas VehiclMatlab/Simulinkmeasurement and verificationNative starchNatural Gas VehicleNon-CFCOptimizationORCorganic rankine cyclepassenger doorPharmaceutical IndustryPlant performancePotential energyPower PlantReduce energy consumptionReducing energy consumptionRefrigerationSpecific energy consumptionstackThermoacousticTobaccoTotal energy consumptionturbinewind assessmentwind energy potentialwind mappingwind simulationกรวยกรองน้ำยางข้นกลีเซอรีนการจำลองระดับไมโครสเกลการทำความเย็นการปรับแต่งเครื่องยนต์การไหลแบบคลื่นเกณฑ์การใช้พลังงานเขตชุมชนเมืองคลื่นเสียงค่าที่เหมาะสมค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเครื่องกำเนิดเสียงเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความสะอาดดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเทอร์โมอะคูสติกน้ำตาลทรายน้ำมันไบโอดีเซลบี 10น้ำแรงดันสูงแบบจำลอง 3 มิติแบบจำลองการไหลไบโอดีเซลประหยัดพลังงานแปลงลูกกลิ้งพลังงานพลังงานทางเลือกพลังงานลมพลังงานลม ศักยภาพ การคัดเลือกพื้นที่ นอกชายฝั่งเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการใช้เมทานอลรถยนต์ก๊าซธรรมชาติรถยนต์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบเซลล์เชื้อเพลิงระบบโซ่ความเย็นระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ แบบจำลอง สภาวะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บสินค้าที่ดีวิธีการจัดส่งสินค้าที่ดีสมรรถนะส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำนักงานอัจฉริยหม้อน้ำอนุรักษ์พลังงานอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟจากชีวมวลอาคารของรัฐอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารอุปกรณ์ปรับความชื้นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

  Interest

  energy conservation, renewable energy, hvac / refrigeration system, measurement and verification

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Experimental results of a predictive neural network HVAC controllerJeannette E., Assawamartbunlue K., Curtiss P., Kreider J.1998ASHRAE Transactions
   104(2),pp. 192-197
   22
   2The impact of the resonance tube on performance of a thermoacoustic stackWantha C., Assawamartbunlue K.2011Frontiers in Heat and Mass Transfer
   2(4),pp. 1-8
   10
   3Experimental investigation of the effects of driver housing and resonance tube on the temperature difference across a thermoacoustic stackWantha C., Assawamartbunlue K.2013Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
   49(6),pp. 887-896
   8
   4Specific energy consumption of cement in ThailandAssawamartbunlue K., Surawattanawan P., Luknongbu W.2019Energy Procedia
   156,pp. 212-216
   6
   5Refrigerant leakage detection and diagnosis for a distributed refrigeration systemAssawamartbunlue K., Brandemuehl M.J.2006HVAC and R Research
   12(3),pp. 389-405
   3
   6Wind atlas of Chanthaburi and Trat provinces, ThailandThongyai N., Assawamartbunlue K.2017Energy Procedia
   141,pp. 389-393
   2
   7Specific energy consumption of native starch industry in ThailandAssawamartbunlue K., Luknongbu W.2020Energy Reports
   6,pp. 299-303
   2
   8Specific energy consumption of sugar cane mills in ThailandAssawamartbunlue K., Kunrapeegayson N., Limwattana P.2018Chemical Engineering Transactions
   70,pp. 625-630
   1
   9Oscillating heat transfer correlations for spiral-coil thermoacoustic heat exchangersAssawamartbunlue K., Wantha C.2015Journal of Thermal Science and Engineering Applications
   7(3)
   0
   10Energy utilization index and benchmarking for a government hospitalThongkaw S., Assawamartbunlue K.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(2),pp. 298-304
   0
   11Specific energy consumption of sugar cane mills in ThailandAssawamartbunlue K., Kunrapeegayson N., Limwattana P.201823rd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2018 and 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2018
   2,pp. 960
   0