Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2536
  • M.S. (Mechanical Engineering), The George Washington University, United States of America, 2539
  • Ph.D. (Civil Engineering), University of Colorado at Boulder, United States of America, 2543

  Expertise Cloud

  Air-ConditioningAlternative EnergyBaseline energy consumptionbenchmarkingBeveragesBoilerCassavaCementCement industryCementscfdClinkerCold Chaincompact carsContainer glassconversiondisablesEconomizerEnergy conservationEnergy efficiencyEnergy performance indexEnergy performance indicesEnergy PlusEnergy saving targetsenergy standards and codesEnergy utilizationenergy utilization indexEnergyPlusEngine TuningEnvironmental FriendlyFluid Flow in PipeFood IndustryfrequencyFuel Cell SystemGood Distribution PracticesGood Storage Practiceshinge mechanismhospital buildingHumidifierhvac / refrigeration systemIndustry sectorsisentropic efficiencyJuice extractionLiquefied Petroleum Gas VehiclMatlab/Simulinkmeasurement and verificationNative starchNatural Gas VehicleNon-CFCOptimizationORCorganic rankine cyclepassenger doorPharmaceutical IndustryPlant performancePotential energyPower PlantReduce energy consumptionReducing energy consumptionrefrigerantRefrigerationRegression equationrenewable energyresonance tubescrollscroll compressorscroll expandersliding mechanismSoundSpecific energy consumptionStackthermoacousticTobaccoTotal energy consumptionเทอร์โมอะคูสติกพลังงานพลังงานทางเลือกพลังงานลมพลังงานลม ศักยภาพ การคัดเลือกพื้นที่ นอกชายฝั่งเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการใช้เมทานอลรถยนต์ก๊าซธรรมชาติรถยนต์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบเซลล์เชื้อเพลิงระบบโซ่ความเย็นระบบปรับอากาศระบบผลิตไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า หม้อไอน้ำ แบบจำลอง สภาวะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บสินค้าที่ดีวิธีการจัดส่งสินค้าที่ดีสมรรถนะส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำนักงานอัจฉริยหม้อน้ำอนุรักษ์พลังงานอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟจากชีวมวลอาคารของรัฐอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

  Interest

  energy conservation, renewable energy, hvac / refrigeration system, measurement and verification

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Experimental results of a predictive neural network HVAC controllerJeannette E., Assawamartbunlue K., Curtiss P., Kreider J.1998ASHRAE Transactions
  104(2),pp. 192-197
  23
  2Specific energy consumption of cement in ThailandAssawamartbunlue K., Surawattanawan P., Luknongbu W.2019Energy Procedia
  156,pp. 212-216
  13
  3The impact of the resonance tube on performance of a thermoacoustic stackWantha C., Assawamartbunlue K.2011Frontiers in Heat and Mass Transfer
  2(4),pp. 1-8
  11
  4Experimental investigation of the effects of driver housing and resonance tube on the temperature difference across a thermoacoustic stackWantha C., Assawamartbunlue K.2013Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
  49(6),pp. 887-896
  8
  5Specific energy consumption of native starch industry in ThailandAssawamartbunlue K., Luknongbu W.2020Energy Reports
  6,pp. 299-303
  6
  6Refrigerant leakage detection and diagnosis for a distributed refrigeration systemAssawamartbunlue K., Brandemuehl M.J.2006HVAC and R Research
  12(3),pp. 389-405
  5
  7Specific energy consumption of sugar cane mills in ThailandAssawamartbunlue K., Kunrapeegayson N., Limwattana P.2018Chemical Engineering Transactions
  70,pp. 625-630
  4
  8Wind atlas of Chanthaburi and Trat provinces, ThailandThongyai N., Assawamartbunlue K.2017Energy Procedia
  141,pp. 389-393
  3
  9Energy utilization index and benchmarking for a government hospitalThongkaw S., Assawamartbunlue K.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(2),pp. 298-304
  2
  10Specific Energy Consumption of Container and Tableware Glass Manufacture IndustryLuknongbu W., Assawamartbunlue K.2021Chemical Engineering Transactions
  88,pp. 991-996
  1
  11Specific energy consumption of sugar cane mills in ThailandAssawamartbunlue K., Kunrapeegayson N., Limwattana P.201823rd International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2018 and 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2018
  2,pp. 960
  0
  12Oscillating heat transfer correlations for spiral-coil thermoacoustic heat exchangersAssawamartbunlue K., Wantha C.2015Journal of Thermal Science and Engineering Applications
  7(3)
  0