ประสิทธิผลของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สีที่ถูกห่อหุ้มในลิโพโซมด้นการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในเซลล์โมเดล