การศึกษาสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากสารสกัดกระชายเหลืองเพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันในอาหาร