การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Journal 3
2015 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "A RELATIVE ABUNDANCE OF Quasipaa fasciculispina BETWEENINTERIOR AND EXTERIOR AREAS OF KHAO SOI DAO WILDLIFESANCTUARY, CHANTHABURI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 141-154
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "SOME BREEDING BIOLOGY OF BLACK-WINGED STILT (Himantopus himantopus) AT BUENG BORAPET NON-HUNTINGAREA, NAKORN SAWAN PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 166-173
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "SOME ECOLOGICAL ESPECTS OF ASIAN GOLDEN WEAVER (Ploceus hypoxanthus) AT BUANG BORAPET NON-HUNTING AREA, NAKHON SAWAN PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 53-68
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Vertical Foraging Patterns of Birds in Hill Evergreen Forest Permanent Plot at Huai Kok Ma,Chiang Mai Province", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPechrkawin Nurngsomsri, exYodchaiy Chuaynkern, exChantip Chuaynkern, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPongpitak Sribandit, exThani Wongnak, exKuntida Ittiporn, exChalermchai Onchan, exKrairat Eimampai, "VARIATION AND RECENT DISTRIBUTION OF Cyrtodactylus interdigitalis Ulber, 1993 FROM THAILAND", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand “Science and Technology towards ASEAN Development”, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย