การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” August 29-31, 2011 at Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย