อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMs.Pakjira Rimdusit, exMs.Surakarn Choofong, exDr.Thananchai Piroonpan, exDr.Sunchai Nilsuwankosit, "Systematic fabrication of chitosan nanoparticle by gamma irradiation", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 79, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 1095-1102