การหาเส้นทางการส่งข้อมูลเพื่อการทำงานของระบบให้นานที่สุดในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย

Publish Year International Conference 2
2011 exNiramol Phunseantaveekul, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A sensor utilization scheme for the coverage guarantee criteria in a wireless sensor network", 2011 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐเกาหลี
2010 exD. Meetit, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of the Tracking Accuracy Through the Use of the Support Vector Machine", 2010 International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology , 19 - 21 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย