ความหลากหลายของพืชป่าสกุลขิงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ