Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  ‘Namwa’ BananaAFLP markerAmphidiploidAnnona peelanthocyaninsAntioxidantantioxidant activitiesantioxidant activityantioxidant propertyapocynaceaeAquatic PlantCarotenoidCassumunar gingercassumunar gongerchromosome pairingColchicineกรดจิบเบอเรลลิกกระเทียมโทนกล้วยไม้พื้นเมืองกาแฟกาแฟคั่วการกระตุ้นความงอกการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อการตัดแต่งการทำให้ต้นกล้าแข็งแรงการผลิตกล้าคุณภาพการผลิตกาแฟการผลิตพืชการพัฒนาระบบการผลิตพืชการฟื้นฟูการฟื้นฟูในถิ่นกำเนิดการสำรวจการให้ปุ๋ยการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชการอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นอาศแกลลิกใกล้สูญพันธุ์ขมิLนเจดีย์ขับเคลื่อนขิงป่าคลอโรฟิลล์ความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความชื้นในดินความชื้นอากาศดาวเรืองดาวเรือง ลูทีน สารชะลอการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ แตงเทศทรัพยากรพืชนวัตกรรมน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหย การเคลือบเมล็ด ฤทธิ์ต้านเชื้อรา เมล็ดพันธุ์พริก น้ำหมักชีวภาพปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ปุ๋ยผลักดันผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมผักพรรณไม้น้ำพลับพลึงธารพันธุ์พันธุ์พืชพืชวงศ์ขิงพืชสมุนไพร น ้ำมันหอมระเหย Fusarium solani ไทแรม พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวนเพิ่มศักยภาพไพล, Terpinene-4-olฟลาโวนอยด์มะเขือเทศเมล็ดขนาดเล็กเมล่อนระบบผลิตฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวัตถุดิบสมุนไพรเวลาเฉลี่ยในการงอกสภาพเครียดสภาพแวดล้อมสภาวะเครียดของพืชสมุนไพรสรีรวิทยาไม้ดอกสัณฐานวิทยาสารกาแฟสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดฟลาโวนอยด์เควอซิติน คุณภาพผลผลิต มะเขือเทศสารสำคัญแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์หงส์เหินหลอด LEDหอมน้ำเหง้าอนุมูลอิสระอาราบิก้าอุณหภูมิอบแห้ง น้ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ไพลแอนทราควิโนน กรดทาร์ทาริก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ สารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินแอลอีดี

  Interest

  สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก