การคัดเลือกโปรไบโอติกยีสต์จากผักและผลไม้ดองเพื่อใช้สำหรับการผลิต L-amino acids