การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานีเพื่อการสาธิตแบบครบวงจร

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Kalophrynus interlineatus Diet (Natural history note)", Herpetological Review, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 205