ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้

Publish Year National Journal 2
2017 exนายจักรสิน น้อยไร่ภูมิ, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอัพไซเคิลในประเทศไทย", Journal of Architectural Research and Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 47-60
2014 exนายจักรสิน น้อยไร่ภูมิ, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้วัสดุชนิดใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี", Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Current State of Waste Utilization among Thai SMEs", Unmaking Waste 2015, 21 - 24 พฤษภาคม 2015, Adelaide
Publish Year International Copyrights 14
2018 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "Envelop", Kasetsart University, 2018
2017 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย นันท์ชวิชญ์ ภูมิลำเนา, exนาย ศัณธชัย พรหมจันทร์, exน.ส. ธนาพร ขุนนราศัย, "ชั้นวางของ ลัง", Kasetsart University, 2017
2016 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เก้าอี้ (นั่งคู่)", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ศุภกิจ ปานเกตุ, "", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เก้าอี้ (Robe)", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "โต๊ะ (Fold)", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exขัติยา ฉัตรเพชร, "เก้าอี้ (ขอบรถกระบะ)", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exศุภกิจ ปานเกตุ, "เก้าอี้นอน", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exปริยา เกียรติธีรชัย, "เก้าอี้ (ม้านั่งเศษเหล็ก)", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ศุภกิจ ปานเกตุ, "เก้าอีั (ม้วนสอด)", Kasetsart University, 2015
2013 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2013
2013 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เครื่องประดับตกแต่ง", Kasetsart University, 2013
2012 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2012
Publish Year International Trademark 2
2016 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมแผ่นปูพื้นสำหรับประกับตกแต่งอาคาร", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตแผ่นกรองแสงจากขี้กบไสไม้", Kasetsart University, 2015