คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdaptationAdaptive Reusearchitectural conservationarchitectureBangkokBuildingBuilt Environmentclimate changecultural landscapeDaylightingDesignDiscomfort glareEco-designenergy conservationenergy efficiencygeopolymerGreen Buildinggreen roofHealthcare facilityhigh calcium fly ashhousehold energy consumptioninequality of accessInnovationLand UseLandscapeLife Cycle AssessmentNon-motorized transportationparticipatory designPhysical Activityplacepublic healthpublic parkReal EstateShading deviceSmart Growthsodium hydroxidesodium silicateSustainabilitySustainable ArchitectureSustainable Developmentsustainable urban developmenttemperaturethermal comfortthermal performanceTraditionTransformationTransit Oriented DevelopmentUrban Climateurban developmentUrban formurban geometryurban healthUrban Heat Islandurban landscape designUrban planningurbanizationventilationViewกะเหรี่ยงการขนส่งที่ยั่งยืนการใช้จักรยานการใช้ประโยชน์ที่ดินการเดินเท้าการเติบโตอย่างชาญฉลาดการประหยัดพลังงานการปรับตัวการพัฒนาอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์การออกแบบการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมความยั่งยืนจักรยานชุมชนดาบตำรวจวิชัยที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมไท-ลาวผังเมืองรวมผู้สูงอายุแผงกันแดดพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวเรือนพื้นถิ่นลาวเวียงลุ่มน้ำภาคกลางวัสดุทางเลือกเศษวัสดุสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมยั่งยืนสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะอสังหาริมทรัพย์อาคารเขียวอาคารพักอาศัย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน)

E-Mail: archnwt@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: arcsnw@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8960 ต่อ 4053

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร

E-Mail: archspk@ku.ac.th

Tel.: 029428960 ต่อ 303

นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: okdp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8483 ต่อ 337

นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fengpvy@ku.ac.th

Tel.: 0-29428960-3

นาย ขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

ฝ่ายวางแผน (รักษาการแทน)

E-Mail: archkck@ku.ac.th

Tel.: -

นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengpvy@ku.ac.th

Tel.: 0-29428960-3

นาย ขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: archkck@ku.ac.th

Tel.: -

นางสาว เพกา เสนาะเมือง, อาจารย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: archpgs@ku.ac.th

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 49 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน, อาจารย์ 17 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 12 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 197.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.76 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 143 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 124 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 246 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 191 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 108 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 646 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 256 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 390 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 42 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 37 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 294 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 242 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 42 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 104 รางวัล (เกียรติบัตร 37 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 56 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)