การศึกษาและพัฒนาการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำความดันต่ำ