Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Agricultural and Biological Engineering ), Cornell University , U.S.A.
  • M.S. ( Post-harvest technology ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วท.บ.เกียรตินิยม ( พัฒนาผลิตภัณฑ์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Gac fruitGac oilLycopenePredictionSterilizationSterilized drinksterilizing valueSticky riceSuspensionTBA valueVacuumYieldการคัดแยกจัดเก็บการถ่ายเทความร้อนและมวลการทำนายการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วนการทำแห้งแบบพ่นฝอยการปั่นเหวี่ยงการแปรรูปการเพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ซัสเปนชันเทคนิค ค่าศักย์ซีต้า การกระจายตัวการศึกษาทางจลน์ศาสตร์การสกัดการหืนการเหม็นหืนการอบแห้งกุ้ง ข้าวข้าวสารข้าวหอมมะลิข้าวหุงสุกคลอโรฟิลความคงตัวความคงตัว Gac fruitความหืนค่า TBAค่าความเป็นกรด (AV) Gac oilค่าเพอร์ออกไซด์ (PV)เครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เครื่องดื่มสเตอร์ริไรซ์ไคลแมคเทอร์ริคจลนพลศาสตร์จลศาสตร์เจลลี่ดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ตะไคร้หอมเทคนิคถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมธาตุอาหาร (Minerals)นาโนอิมัลชันนาโนเอนแคปซูลนาโนเอ็นแค็ปซูเลชันน้ามันธรรมชาติน้ามันฟักข้าวน้ามันเมล็ดชาวน้ำมันฟักข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหย, การกลั่นด้วยไอน้ำความดันเบต้าแคโรทีนแบบจำลองทั่วไป อาหารฮาลาล HACCPแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ไบโอติก การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สารป้องกันความเย็น การเหลือรอดของจุลินทรีย์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระผลไม้กระป๋องผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพโพรไบโอติกฟักข้าวมะขามหวานมะละกอสุกมะละกอสุก เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวระบบฐานกฏระบบผู้เชี่ยวชาญลอนตาลโลโคปีนไลโคปีนวิตามินซีเวชสำอางเวลาการเก็บรักษาสมการการทำนายสมการทำนายสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟินอลิคสารป้องกันความเย็นสารไลโคปีนสารเสริมฤทธิ์ชีวภาพสารหอมระเหยสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่สุกสุญญากาศหลังการเก็บเกี่ยวอนุภาคนาโนอาหารเสริมผู้ป่วยอิมเพรกเนชันอิมัลชันอิมัลซิไฟเออร์เอนคปซูเลชันไฮเปอร์สเปคทรัล

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 4103, 4105 ชั้น 1 อาคารตึกวิศวกรรมการอาหาร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Variation of lycopene and beta-carotene contents after harvesting of gac fruit and its predictionBhumsaidon A., Chamchong M.2016Agriculture and Natural Resources
  50(4),pp. 257-263
  13
  2Effect of storage conditions on rancidity and antioxidant activity of gac oil compared with healthy oilsChamchong M., Waeruwanaruk D., Guntornkun C., Alam T.2021Agriculture and Natural Resources
  55(2),pp. 201-208
  0
  3Computer-based on-line assessment of sterilizing value for canned foodChamchong M., Sangsom V., Charoeamkitti N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 764-774
  0
  4Violet-red discolouration of canned Palmyra palm during processingChamchong M., Tatidin Y., Misayan A.2016Journal of Food Science and Technology
  53(1),pp. 631-639
  0