ผลของอัตราการย่อยได้ของแป้งในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง การย่อยได้ของสารอาหาร และสมดุลจุลินทรีย์