โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ"

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Screening of lactic acid bacteria isolated from chicken intestine for use as probiotic", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์