การพัฒนาการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากพืชเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้

Publish Year International Journal 2
2018 exSupakit Threranukool, exSupatcha Kubglomsong, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of spray-dried rice bran extract on inhibition of enzymatic browning in potato puree", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 4 , ฉบับที่ Spcl. Iss., ธันวาคม 2018, หน้า 111-115
2008 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exสุคนธา สุคนธ์ธารา, "Effect of Pineapple Juice, Pineapple Shell Extract and Rice Bran Extract on Browning Prevention in Banana [Musa (AAA Group)‘Gros Michel’] Slices and Puree", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 150-155
Publish Year International Conference 1
2008 exศุภกิตต์ ธีระนุกูล, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of rice bran extract, pineapple shell extract and their mixed extracts on browning of potato puree and polyphenol oxidase activity of potato.", The International Food Conference (Food Innovation Asia 2008: Healthy Food For All.), 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย