การศึกษากลไกและการลดความเสียหายของพริกเผ็ดระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ