ผลของการใช้สารสกัดใบสบู่ดำต่อการต้านกิจกรรมของยุงลาย