การปรับปรุงคุณภาพสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยวัดเจษ เพื่อคงคุณภาพทางกายภาพตลอดอายุการเก็บรักษา