การพัฒนาสูตรอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตลอดช่องไทย(ตัวลอดช่อง)และน้ำกะทิสูตรมาตรฐาน