การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 5
2022 inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exSyed Farhan Ahmad, exKitipong Jaisamut, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSunchai Payungporn, exSuchinda Malaivijitnond, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Population Scale Analysis of Centromeric Satellite DNA Reveals Highly Dynamic Evolutionary Patterns and Genomic Organization in Long-Tailed and Rhesus Macaques", Cells, ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2022, หน้า 1953-1-29
2021 exNattakan Ariyaraphong, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inนายดนัย จัตวา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High-Level Gene Flow Restricts Genetic Differentiation in Dairy Cattle Populations in Thailand: Insights from Large-Scale Mt D-Loop Sequencing", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1680-1-16
2021 exNattakan Ariyaraphong, exTanawat Pansrikaew, exKornsuang Jangtarwan, exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exAorarat Suntronpong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMongkol Safoowong, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Introduction of wild Chinese gorals into a captive population requires careful genetic breeding plan monitoring for successful long-term conservation", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า e01675
2020 exKornsuang Jangtarwan, exPeerapong Kamsongkram, exNavapong Subpayakom, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMongkol Safoowong, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in Thailand", PLoS ONE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า e0234064
2020 exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exMaryam Jehangir , exAorarat Suntronpong, exThitipong Panthum, exSuchinda Malaivijitnond, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Dark Matter of Primate Genomes: Satellite DNA Repeats and Their Evolutionary Dynamics", Cells, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, ex วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exSyed Farhan Ahmad, exThitipong Panthum, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งด้านพันธุกรรมของสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้้งที่่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย