การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711)

Publish Year International Journal 2
2020 exMs.Supitta Suethao, exDr.Darshil U. Shah, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recent progress in processing functionally graded polymer foams", Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, กันยายน 2020, หน้า 4060-4075
2020 exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Fillers on the Recovery of Rubber Foam: From Theory to Applications", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2745-1-17
Publish Year International Conference 2
2019 exนายณัฐนนท์ เกิดแก่น, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, อาจารย์, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo simulations of nano-rod filler in stretched polymer nanocomposites", The International Conference on Materials Research and Innovation 2019 (ICMARI2019), 16 ธันวาคม 2019
2018 exนายณัฐนนท์ เกิดแก่น, exผศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, อาจารย์, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo simulations of nanorod filler in composite polymer material", The International Conference on Materials Research and Innovation 2018 (ICMARI2018), 14 ธันวาคม 2018