การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711)

Publish Year International Journal 5
2021 exSupitta Suethao, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between the Morphology and Elasticity of Natural Rubber Foam Based on the Concentration of the Chemical Blowing Agent", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, เมษายน 2021, หน้า 1091-1-14
2021 exSupitta Suethao, exWorachai Ponloa, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Current challenges in thermodynamic aspects of rubber foam", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 6097-1-12
2020 exKerdkaen, N., exSutthibutpong, T., inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonchuay, S., inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo simulations of nano-rod filler in stretched polymer nanocomposites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012025-
2020 exMs.Supitta Suethao, exDr.Darshil U. Shah, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recent progress in processing functionally graded polymer foams", Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, กันยายน 2020, หน้า 4060-4075
2020 exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Fillers on the Recovery of Rubber Foam: From Theory to Applications", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2745-1-17
Publish Year International Conference 2
2019 exนายณัฐนนท์ เกิดแก่น, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo simulations of nano-rod filler in stretched polymer nanocomposites", The International Conference on Materials Research and Innovation 2019 (ICMARI2019), 16 ธันวาคม 2019
2018 exนายณัฐนนท์ เกิดแก่น, exผศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Monte Carlo simulations of nanorod filler in composite polymer material", The International Conference on Materials Research and Innovation 2018 (ICMARI2018), 14 ธันวาคม 2018